Sophiahemmet Högskola

Forskarutbildningsprojektet och doktorandens uppgifter

Handboll är en skadedrabbad sport där knä- och axelskador står för en stor del av skadebelastningen. Hos handbollsspelare vid handbollsgymnasierna i Sverige (Nationell Idrottsutbildning, NIU handboll) rapporterar nästan en fjärdedel betydande axelsproblem samt och en tredjedel knäproblem någon gång under säsong. Handboll är en av de lagidrotter i Sverige som har högst incidens av allvarliga knäskador, där korsbandsskadorna sticker ut. Vi har i vår forskningsgrupp, Handball Research Group, under de senaste åtta åren bedrivit forskning vid NIU handboll i nära samarbete med Svenska Handbollförbundet. Vi har kartlagt skadeincidenser och riskfaktorer för axelskador samt utvärderat två träningsprogram med syfte att minska risken för axel- respektive knäskador hos ungdomsspelare på elitnivå. Resultat från vår senaste RCT visar att risken för både axel- och knäskador kan minskas avsevärt. I detta doktorandprojekt ska implementeringen av dessa träningsprogram vid NIU handboll utvärderas. Projekt baseras på the Swedish Handball Cohort, som är en prospektiv kohortstudie. Data samlas in genom enkäter, veckorapporter och träningsdagböcker samt genom individuella- och fokusgruppsintervjuer.

Som doktorand förväntas du ta ett stort ansvar för genomförandet av projektet med stöd av dina handledare, och vara delaktig i projektets alla delar. Det innefattar datainsamling, datahantering, analys, manusskrivande, presentation av forskningsresultat i tidskrifter och på kongresser/seminarier. Du skall gå forskarutbildningskurser och arbeta med de delprojekt som var och ett skall rapporteras som en vetenskaplig artikel i en avhandling. Parallellt med detta förväntas du medverka i högskolans övriga utbildningsmoment såsom seminarieserier, journal clubs, kongresser och valbara kurser.

Forskarutbildningsmiljö

Som doktorand kommer du att vara anställd vid Sophiahemmet, ideell förening som är huvudman för Sophiahemmet Högskola och tillhöra forskningsinriktningen Långvariga sjukdomstillstånd och hållbar hälsa. Du kommer att arbeta parallellt med forskare och studenter i de andra forskningsinriktningarna vid högskolan; Akutsjukvård och Reproduktiv hälsa. Du kommer också att samverka med andra forskare nationellt och internationellt samt med det omgivande samhället.

Krav

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet att antas till utbildning på forskarnivå har den som enligt Högskoleförordningen 7 kap, § 39 har

 1. avlagt en examen på avancerad nivå, eller
 2. fullgjort kursfordringar om minst 240hp, varav minst 60hp på avancerad nivå eller

på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet

Särskild behörighet för att antas till utbildning på forskarnivå inom området Människan i sjukdom, vård och hälsa är fullgjorda kursfordringar om minst 30hp inom forskarutbildningsämnet på avancerad nivå, varav minst 15hp utgörs av ett självständigt arbete på avancerad nivå, eller motsvarande kunskaper förvärvade inom eller utom landet.

Färdigheter och personliga egenskaper

För tjänsten krävs:

 • God samarbets- och initiativförmåga
 • Flexibilitet och förmåga att arbeta mot uppsatta mål och deadlines
 • God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift både på svenska och engelska

Meriterande är:

 • Examen inom medicinsk vetenskap relaterat till vårdprofessioner såsom psykolog, läkare, fysioterapeut, naprapat, kiropraktor eller examen inom idrottsvetenskap
 • Intresse för skadeförebyggande insatser inom ungdomsidrott och framförallt handboll

Bedömningsgrunder

Vid Sophiahemmet Högskola gäller följande bedömningsgrunder i tillägg till kraven på grundläggande och särskild behörighet, samt projektspecifika krav:

 • Dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet
 • Analytisk förmåga, styrkt genom vetenskaplig rapport, uppsats, examensarbete eller liknande
 • Personlig lämplighet

En samlad bedömning av de sökandes meriter kommer att göras.

Villkor

Som doktorand vid Sophiahemmet Högskola har du en doktorandanställning som regleras av Kollektivavtal Enskilda högskolor. Anställningen gäller ett år i sänder. Den sammanlagda anställningstiden får omfatta motsvarande fyra års heltidsstudier. 

Ansökningsförfarande

Välkommen med din ansökan senast 18 april 2021

Ansökan ska bestå av följande handlingar:
• Ett personligt brev samt curriculum vitae
• Kopia av examensbevis och betygshandlingar
• Kopia av examensarbete och eventuella tidigare publikationer
Ansökan ska skickas in via detta rekryteringssystem.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2021/8
Kontakt
 • Martin Asker Huvudhandledare, 08-406 21 49
 • Mari Lundberg Prefekt, 08-406 20 91
Facklig företrädare
 • Clara Onell Doktorandrepresentant, 08-406 24 12
 • Sissel A Gleissman Ordf akademiker , 08- 406 29 16
Publicerat 2021-03-16
Sista ansökningsdag 2021-04-18

Takaisin avoimiin työpaikkoihin