Sophiahemmet Högskola

Forskarutbildningsprojektet och doktorandens uppgifter

Kvinnor födda i Somalia som migrerat till Sverige har jämfört med kvinnor födda i Sverige ett sämre graviditetsutfall. Målsättningen med projektet är att förbättra utfallet, för dessa kvinnor, genom en intervention i mödrahälsovården. Foster som utsätts för syre- eller näringsbrist spar energi genom att röra sig mindre; om kvinnan söker vård vid minskande fosterrörelser kan rätt vård i tid förhindra att fostret tar skada eller dör av syrebristen. Mindfetalness är en metod som hjälper gravida att lära känna sitt ofödda barns rörelsemönster. Metoden praktiseras dagligen i slutet av graviditeten genom att fokusera på fosterrörelsernas styrka, karaktär och frekvens utan att varje enskild rörelse räknas. Om fosterrörelserna blir färre eller svagare uppmanas kvinnan att lita på sin intuition och söka vård.

I en tidigare studie lottades hälften av närmare 40 000 gravida kvinnor i Stockholm att få information om Mindfetalness. Resultatet visade gynnsamma effekter för de som fått information om metoden. Kvinnorna i Mindfetalness-gruppen sökte i större utsträckning vård, i rätt tid, för minskade fosterrörelser. Studien visade dock att mycket få Somaliska kvinnor sökte vård. I det planerade forskningsprojektet kommer metoden Mindfetalness förfinas och anpassas till kvinnor från Somalia. Det ska ske genom intervjuer med gravida kvinnor födda i Somalia och fokusgrupper med de gravida och vårdpersonal. Därefter implementeras metoden på barnmorskemottagningar med fler än 10 Somaliskfödda kvinnor registrerade och i en före-efter studie utvärderas effekten av Mindfetalness.

Som doktorand förväntas du ta ett stort ansvar för genomförandet av projektet med stöd av dina fyra seniora handledare, samt vara delaktig i projektets alla delar. Det innefattar datainsamling, datahantering, analys, manusskrivande, presentation av forskningsresultat i tidskrifter och på kongresser/seminarier. Du kommer även gå forskarutbildningskurser och arbeta med de delprojekt som var och ett skall rapporteras som en vetenskaplig artikel i en avhandling. Parallellt med detta förväntas du medverka i högskolans övriga utbildningsmoment såsom seminarieserier, kongresser och valbara kurser.

Forskarutbildningsmiljö

Som doktorand kommer du att vara anställd av Sophiahemmet, ideell förening, som är huvudman för Sophiahemmet Högskola. Du kommer tillhöra forskningsinriktningen Reproduktiv hälsa och arbeta parallellt med forskare och doktorander inom högskolans övriga forskningsinriktningar. Du kommer också att samverka med forskare nationellt och internationellt samt med det omgivande samhället.

Antagningskrav

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet att antas till utbildning på forskarnivå har den som enligt Högskoleförordningen 7 kap, § 39 har

 1. avlagt en examen på avancerad nivå, eller
 2. fullgjort kursfordringar om minst 240 hp, varav minst 60 hp på avancerad nivå eller

på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet

Särskild behörighet för att antas till utbildning på forskarnivå inom området Människan i sjukdom, vård och hälsa, är fullgjorda kursfordringar om minst 30 hp inom forskarutbildningsämnet på avancerad nivå, varav minst 15 hp utgörs av ett självständigt arbete på avancerad nivå, eller motsvarande kunskaper förvärvade inom eller utom landet.

Färdigheter och personliga egenskaper

För tjänsten krävs:

God samarbets- och initiativförmåga Flexibilitet och förmåga att arbeta mot uppsatta mål och deadlines God förmåga att uttrycka sig i skrift och tal på svenska och på engelska språken

Meriterande är:

 • Barnmorskeexamen
 • Klinisk erfarenhet, gärna inom mödrahälsovård
 • Erfarenheter av att arbete med gravida från Somalia
 • Intresse av att främja jämlik vård

Bedömningsgrunder

Vid Sophiahemmet Högskola gäller följande bedömningsgrunder i tillägg till kraven på grundläggande och särskild behörighet, samt projektspecifika krav:

 • Dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet
 • Analytisk förmåga, styrkt genom vetenskaplig rapport, uppsats, examensarbete eller liknande
 • Personlig lämplighet

En samlad bedömning av de sökandes meriter kommer att göras.

Villkor

Som doktorand vid Sophiahemmet Högskola har du en doktorandanställning som regleras av Kollektivavtal Enskilda högskolor. Anställningen gäller ett år i sänder. Den sammanlagda anställningstiden får omfatta motsvarande fyra års heltidsstudier.

Ansökningsförfarande

Välkommen med din ansökan senast 18 april 2021. 

Ansökan ska bestå av följande handlingar och 
• Ett personligt brev samt curriculum vitae
• Kopia av examensbevis och betygshandlingar
• Kopia av examensarbete och eventuella tidigare publikationer

Ansökan ska skickas in via detta rekryteringssystem.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonserAnställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2021/7
Kontakt
 • Ingela Rådestad Huvudhandledare, 08-406 27 43
 • Mari Lundberg Prefekt, 08-406 20 91
Facklig företrädare
 • Sissel A Gleissman Ordf akademiker, 08-406 29 16
 • Clara Onell Doktorandrepresentant, 08-406 24 12
Publicerat 2021-03-16
Sista ansökningsdag 2021-04-18

Tilbake til ledige stillinger