Sophiahemmet Högskola

Beskrivning

Tonåringar och unga vuxna (16-30 år) som nyligen diagnostiserats med cancer är en liten och sårbar grupp som ofta har många psykosociala behov som kvarstår under lång tid. Sverige saknar ett  psykosocialt stödprogram för denna grupp av patienter medans det i USA finns ett stödprogram som kallas Promoting Resilience in Stress Management (PRISM). PRISM syftar till att nära cancerdiagnos stärka en persons resurser genom att ge verktyg för stresshantering, anpassa målsättningar, hantera eventuella negativa tankar och skapa mening i livet. Vi kommer i projektet undersöka om och hur stödprogrammet kan fungera i den svenska hälso- och sjukvården.

Arbetsuppgifter

Som doktorand förväntas du att, med stöd av din handledare, ta ett stort ansvar för genomförandet av projektet samt vara delaktig i projektets alla delar från datainsamling, datahantering, analys, och manusskrivande, till presentation av forskningsresultat i tidskrifter på kongresser och vid seminarier. Parallellt med forskarutbildningskurser kommer du medverka i övriga utbildningsmoment såsom seminarieserier, kongresser och valbara kurser samt arbeta med delprojekt som skall rapporteras som vetenskapliga artiklar i avhandlingen.

Forskarutbildningsmiljön

Forskarutbildningen på Sophiahemmet högskola ges i ämnet vårdvetenskap, vilket ramas in i forskningsområdet Människan i sjukdom, vård och hälsa, som belyser patienters erfarenheter av vården, reaktioner på sjukdom och vägen till återvunnen hälsa. Dessutom studeras samband, bestämningsfaktorer och prognostiska faktorer i relation till hälsa och sjukdom. Kunskapsområdet omfattar också upplevelser när bot inte är möjlig. Vidare ingår interventioner som syftar till att främja hälsa, förebygga och behandla sjukdom samt bidra till utvecklingen av en patientsäker personcentrerad vård.

Forskningsområdet utgörs av tre forskningsinriktningar: Hållbar vård och hälsa, Reproduktiv och perinatal hälsa samt Akutsjukvård.

Du kommer vara anställd vid Institutionen för Omvårdnadsvetenskap och tillhöra forskningsinriktningen Hållbar hälsa och forskningsmiljön Leva med komplexa livsbegränsande hälsotillstånd. Vidare kommer du ha tillgång till olika forskningsperspektiv genom högskolans övriga forskningsinriktningar. Under forskarutbildningen ges möjlighet till samverkan med forskare nationellt och internationellt, och med det omgivande samhället. Vid Sophiahemmet Högskola genomförs regelbundet vetenskapliga seminarier, journal clubs och andra för doktorander viktiga aktiviteter.

Kvalifikationer

Grundläggande behörighet att antas till utbildning på forskarnivå har den som enligt Högskoleförordningen 7 kap, § 39 har

 1. avlagt en examen på avancerad nivå, eller
 2. fullgjort kursfordringar om minst 240 hp, varav minst 60 hp på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet för att antas till utbildning på forskarnivå inom området Människan i sjukdom, vård och hälsa är fullgjorda kursfordringar om minst 30 hp inom forskarutbildningsämnet på avancerad nivå, varav minst 15 hp utgörs av ett självständigt arbete på avancerad nivå, eller motsvarande kunskaper förvärvade inom eller utom landet.

För tjänsten krävs 

 • God samarbets- och initiativförmåga
 • God förmåga till struktur och att vara systematisk
 • Flexibilitet och förmåga att kunna arbeta mot uppsatta mål och deadlines
 • God förmåga att uttrycka sig i skrift och tal på svenska och på engelska

Meriterande är 

 • Klinisk erfarenhet av vård av personer med cancer eller/och unga personer
 • Någon av utbildningarna sjuksköterska, psykolog, socionom, folkhälsovetare eller arbetsterapeut
 • Tidigare medverkan i forskning

Bedömningsgrunder

Vid Sophiahemmet Högskola gäller följande bedömningsgrunder i tillägg till kraven på grundläggande och särskild behörighet, samt projektspecifika krav

 • Dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet
 • Analytisk förmåga, styrkt genom vetenskaplig rapport, uppsats, examensarbete eller liknande
 • Personlig lämplighet

En samlad bedömning av de sökandes meriter kommer att göras.

Villkor

Som doktorand vid Sophiahemmet Högskola har du en doktorandanställning som regleras av Kollektivavtal Enskilda högskolor. Anställningen gäller ett år i sänder. Den sammanlagda anställningstiden får omfatta motsvarande maximalt fyra års heltidsstudier.

Ansökningsförfarande

Välkommen med din ansökan senast 16 april. 

Ansökan ska bestå av följande handlingar
• Ett personligt brev samt curriculum vitae
• Kopia av examensbevis och betygshandlingar
• Kopia av examensarbete och eventuella tidigare publikationer

Kontaktuppgifter 

För frågor om det aktuella forskningsprojektet kontakta huvudhandledare: Karin Bergkvist karin.bergkvist@shh.se, telefon 08-4092956Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2023/10
Kontakt
 • Karin Bergkvist Huvudhandledare, 08-4092956
 • Cecilia Larsdotter Prefekt, 076-0252483
 • Anna-Karin Falk, 08-4062096
Facklig företrädare
 • Clara Onell Doktorandrepresentant , 070-0038244
Publicerat 2023-03-15
Sista ansökningsdag 2023-04-16
Logga in och ansök

Tillbaka till lediga jobb