Behörighetskrav:

1)      Personer som har handledningsuppdrag på högskolenivå i VIL eller VFU

2)      Godkänd ”Stepping stone – Introduktion till handledning och lärande", eller motsvarande kurs

Ansökningstiden har gått ut.

Tillbaka